Suomen Psykotraumayhdistys ry on aloittanut toimintansa

Suomen Psykotraumayhdistys ry on aloittanut toimintansa!

Puheenjohtajana toimii professori Raija-Leena Punamäki.

Yhdistyksen tavoitteena on tuottaa saataville tuoreinta tietoa psykotraumatologian alan tutkimuksista ja tutkimusnäyttöön ja kliiniseen kokemukseen perustuvista interventioista ja hoitomalleista niin kriisitilanteissa kuin kompleksisissa traumoissa. Järjestämme vuosittain koulutuksia.

Suomen Psykotraumayhdistys ry tulee kuulumaan European Society for Traumatic Stress Studiesiin sen kansallisena jäsenjärjestönä ja myös yhteistyö International Society for Traumatic Stress Studiesiin on jatkuva.
Erityisen tärkeänä yhdistys pitää yhteistyötä Suomessa toisten alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi toimintaamme traumatapahtumien uhreja, omaisia ja auttajia työssään kohtaavat eri alojen ammattihenkilöt, esimiehet, johtajat, työnohjaajat ja kouluttajat sekä tutkijat.
Jos olet ammattihenkilö, joka on kiinnostunut traumaattisen stressin tutkimuksesta ja hoidosta tule mukaan toimintaamme ja osaksi verkostoamme.

Tarkempaa tietoa saa ja jäseneksi yhdistykseemme voi liittyä lähettämällä sähköpostiviestin Mia Huolmanille: mia.huolman@khshp.fi