Vilka är vi?

Finlands Psykotraumaförening rf är till för alla i Finland som inom sitt yrke på ett eller annat sätt jobbar med, undervisar om eller forskar kring personer som drabbats av en traumatisk händelse.

Föreningens målsättning är att lyfta fram de senaste forskningsresultaten inom psykotraumatologi. Vi vill också göra vårdrekommendationer och interventioner baserade på internationell forskning och klinisk erfarenhet tillgängliga för alla yrkesverksamma inom området. Vi anordnar årligen utbildning kring dessa teman.

Finlands Psykotraumaförening ser samarbetet med övriga finländska organisationer och aktörer inom vårt intresseområde som viktigt.

Vi är en nationell medlemsorganisation i European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), och samarbetar också med the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS).

Hur blir man medlem?

Kom med i vårt nätverk, om du är yrkesverksam och intresserad av vården av och forskningen kring traumatisk stress. Våra medlemmar kan delta i skolningar och evenemang till ett ca 20 % nedsatt pris. Som medlem kan du också påverka innehållet i dessa evenemang och vår verksamhet i övrigt.

Som medlem har du tillgång till våra medlemssidor (på finska), där du hittar mera ingående information om psykiska trauman och hur de inverkar, i form av t.ex. handböcker och föreläsningar.

Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften samt att fylla i medlemsblanketten du hittar längre ner på denna sida.

Föreningens medlemsavgifter:
1. Årsavgift för ordinarie medlemmar 60€/år
2. Anslutningsavgift för nya ordinarie medlemmar 10€/ny medlem
3. Studerandemedlemmar (grundexamensstuderande och doktorander, inte t.ex. psykoterapistuderande) 30€/år
4. Anslutningsavgift för nya studerandemedlemmar 5€/ny medlem
5. Årsavgift för understödande företag och föreningar, från 100€

Föreningens kontonummer är FI91 5730 0820 9305 64.

Eftersom föreningen hör till ESTSS (European Society for Traumatic Stress Studies), kan våra medlemmar delta i deras evenemang till medlemspris. Till exempel anordnar de vartannat år en konferens någonstans i Europa. På konferensen presenteras den nyaste forskningen om psykiska trauman, diagnostik och vårdformer.

Våra medlemmar har också tillgång till ESTSS medlemssidor på nätet, och kan publicera artiklar i journalen European Journal of Psychotraumatology till nedsatt pris.

Benefits with an ESTSS membership are:

Access to a network of psychotrauma professionals in order to obtain the latest information on scientific research as well as clinically  relevant information

To participate in the ESTSS General Certificate in Psychotraumatology

To publish your articles in the European Journal of Psychotraumatology (EJPT) with a reduced fee (47% discount)

To actively participate in various ESTSS task forces of your interest

Full access to the ESTSS website 

Reduced registration fees for ESTSS Conferences and ESTSS Workshops

To receive regular news and updates fom the field

To have full voting rights for elections

Om du har andra frågor om verksamheten, har vi under år 2020-21 två svenskspråkiga medlemmar i styrelsen: Klas Backholm och Ferdinand Garoff. Kontakta i första hand Klas Backholm, klas.backholm(a)abo.fi. Övriga styrelsemedlemmar kan också svara på frågor på finska och engelska.

Medlemsblankett