Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitus

Raija-Leena Punamäki

Suomen Psykotraumayhdistyksen puheenjohtaja, psykologi ja professori Tampereen yliopistossa

Raija-Leena Punamäki, FT, KTK, on Suomen Psykotraumayhdistyksen puheenjohtaja, psykologi ja professori Tampereen yliopistossa.

Hän on tutkinut sotatrauman vaikutuksia lasten kehitykseen ja perheiden mielenterveyteen, kysymyksenä erityisesti kiintymyssuhteen ja sosiaalis-emotionaalisten ja kognitiivisten prosessien suojelevat vaikutusmekanismit. Tutkimus on kohdistunut myös äidin ja vauvan varhaiseen hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen, sekä aseiden sisältämien raskasmetallien aiheuttamiin riskeihin vauvan kehityksessä.

Hänen ryhmänsä tutkii psykososiaalisten kouluinterventioiden vaikuttavuutta maahanmuuttaja- ja sota-alueella elävien nuorten keskuudessa, sekä kidutuksen uhrien hoidon tehokkuutta. Tutkimus tehdään yhteistyötä palestiinalaisten, kurdien ja pohjoismaisten kollegoiden kanssa.

Linkit kehitys- ja interventiotutkimuksiin ovat:
http://www.raijapunamaki.com/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212677/factsheet/en
https://research.uta.fi/kehi/

Soili Poijula

varapuheenjohtaja

Soili Poijula on perustamansa Oy Synolon Ltd, Suomen Traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja, psykologi ja traumapsykoterapeutti Oulusta.

Hän on traumapsykoterapian uranuurtaja, joka on kehittänyt ja kouluttanut tutkimusnäyttöön perustuvaa kriisityötä, traumapsykoterapiakoulutusta ja surevien auttamista Suomessa 1990-luvulta lähtien.

Tutkimuksia: Sosiaali- ja terveysministeriön 2004 ja 2010 julkaisemat Myyrmannin räjähdys – uhrien ja omaisten psyykkinen selviytyminen ja hoidon merkitys; Henkirikosuhrien perheenjäsenten selviytyminen, mielenterveys ja kokemukset avusta ja palveluista.

Tietokirjoja: Surutyö, Lapsi ja kriisi, Resilienssi sekä The PTSD Workbook

www.soilipoijula.fi

Riikka Vikström

Sihteeri

Riikka Vikström on psykiatrinen sairaanhoitaja, traumapsykoterapeutti ja työnohjaaja.

Riikka Vikström työskentelee tällä hetkellä Vantaa – Kerava hyvinvointialueella terapiakoordinaattorina Terapiat etulinjaan- hankkeessa. Hän on virkavapaalla johtavan kriisityöntekijän virastaan Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Riikka on ollut mukana kehittämässä kansallisesti sosiaali- ja kriisipäivystysten psykososiaalisen tuen suosituksia ja akuutin kriisityön prosesseja.

Riikka tekee päätyönsä ohella töitä psykoterapeuttina sekä kouluttaa akuutista kriisityöstä erityisesti sosiaali- ja kriisipäivystysten työntekijöitä. Riikka tuo hallitukseen näkemystä julkisen sektorin palvelurakenteista ja toiminnasta suuronnettomuus- ja poikkeustilanteissa kriisi- ja traumatyön osalta sekä moniviranomaisyhteistyöstä.

Mia Huolman

Talousvastaava

Olen Suomen Psykotraumayhdistyksen talousvastaava. Koulutukseltani olen kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologi ja lasten ja nuorten psykologian erikoispsykologi. Olen työssä Hämeenlinnan lastenpsykiatrian yksikössä, ja työskentelen myös pienimuotoisesti toiminimellä erilaisissa psykologin ja koulutustehtävissä.

Olen kouluttautunut traumatisoitumiseen ja dissosiaatiohäiriöihin liittyen, ja teen tällä hetkellä lasten traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden tunnistamiseen ja kehittymiseen liittyvää väitöskirjaa Tampereen yliopistolle. Olen lisäksi NET ja Tf-KKT-terapeutti sekä Tf-KKT-työnohjaajakoulutuksessa.

Kirsi Peltonen

Hallituksen jäsen

Kirsi Peltonen, PsT., Dos. on hallituksen jäsen. Hän työskentelee Yliopistonlehtorina Tampereen Yliopistossa, ja on tutkinut muun muassa sodankäynnille altistuneiden lasten mielenterveyttä ja traumaoireiden hoitoa. Peltonen on mukana useissa näihin aihealueisiin liittyvien hankkeiden ohjausryhmissä (mm. PALOMA, THL; Psyyke, MIGRI) sekä ITLA:n Kasvun tuki –tieteellisessä neuvostossa ja kansainvälisessä trauma ehkäisyyn tähtäävässä vivo-organisaatiossa.

Peltosen Trauma and Children –tutkimusryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta https://research.uta.fi/tasa/.  

Klas Backholm

Hallituksen jäsen

Klas Backholm, VTT, on hallituksen jäsen. Hän on kriisijournalismin ja -psykologian tutkija Åbo Akademi-yliopiston campuksella Vaasassa, missä hän toimii opettajana ja viestinnän aiheen koordinaattorina.

Hän on tutkinut toimittajien traumaperäisiä stressireaktioita kriisityöskentelyn jälkeen Jokelan ja Kauhajoen ammuskelutapauksissa, sekä Norjan Utöyan terrori- ja Ruotsin Tukholman kuorma-autoiskuissa. Hän on myös kehittänyt suosituksia viranomaisten kriisiviestinnästä sosiaalisessa mediassa kansainvälisessä RESCUE-tutkimusprojektissa. 

Tapio Halla

Hallituksen jäsen

Tapio Halla on hallituksen jäsen. Hän on psykiatrian erikoislääkäri ja työskentelee Tampereen yliopistollisessa sairaalassa, Pakolaispsykiatrian poliklinikalla. Hänellä on kokemusta pakolaisten traumojen hoidosta yli 20 vuoden ajalta. 

Hän toimii myös kouluttajana ja on kirjoittanut artikkeleita pakolaisten traumojen hoidosta sekä osallistunut erilaisiin pakolaisten psykiatrisen hoidon kehittämisprojekteihin.

Virve Viljanen

Hallituksen jäsen

Virve Viljanen on hallituksen varsinainen jäsen. Hän toimii kliinisiä tutkimuksia tekevänä toimintaterapeuttina HUS/ Hyks Akuutti- ja Konsultaatiopsykiatriassa. Hänen ammatillinen kiinnostuksen kohteensa on vaikeasti traumatisoituneiden maahanmuuttajien, erityisesti kuurojen sekä luku- ja kirjoitustaidottomien, työ- ja toimintakyvyn tutkiminen.

Hän toimii työnsä ohella kansainvälisesti toimintaterapeuttien mentoroijana, kouluttajana ja opiskelijaohjaajana.  

Samuli Kangaslampi

Hallituksen jäsen

Samuli Kangaslampi on psykologi ja psykologian tohtori, ja toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopistolla. Hän on tutkinut erityisesti traumaperäisen stressihäiriön hoitoa moninkertaisesti traumatisoituneiden lasten ja nuorten sekä pakolaisten keskuudessa, traumahoitojen vaikutusmekanismeja sekä elämäkertamuistoja ja traumaattisia muistoja.

Samuli pyrkii edistämään tieteellisten tutkimusten tulosten leviämistä ja laajempaa hyödyntämistä sekä kouluttamalla ja luennoimmalla ammattilaisille ja opiskelijoille että esiintymällä medioissa ja kansantajuistamalla tutkittua tietoa. Uusien hoitomuotojen tutkimusta hän tukee myös Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n puheenjohtajana.

Linkki: https://kangaslampi.net

Ferdinand Garoff

Hallituksen jäsen

Ferdinand Garoff on oikeuspsykologi, psykoterapeutti ja psykologian tohtori. Hän työskentelee Traumaterapiakeskuksessa.

Hän on aiemmin toiminut psykologina mm. Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa, sekä lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisissa avohoitopalveluissa.  Hän on myös ollut aktiivinen Punaisessa ristissä ja kuuluu mm. psykolgien valmiusryhmään ja SPRn kansainväliseen reserviin. Hän on myös ollut komennuksilla ulkomailla mm. Tsetseniassa, Ugandassa, Nepalissa, Sierra Leonessa ja Jordaniassa.

Ferdinand tuo hallitukseen oikeuspsykologian sekä kriisi- ja traumatyön osaamista, sekä kokemusta työstä maahanmuuttajien parissa ja kansainvälisissä konteksteissa.

Sari Honkanen

Hallituksen jäsen

Olen Sari Honkanen, (PsyM, Phd cand.), psykologi, psykoterapeutti ja hallitusaktiivi. Suomen psykotraumayhdistyksen hallituksessa toimin sihteerinä. Ydinosaamisaluettani on psyykkisen traumatisaation tutkiminen ja hoito.

Suvi Purhonen

Hallituksen varajäsen

Suvi Purhonen on M.A. dipl. sosiaalipedagogi (Freie Universität Berlin 2008) ja hallituksen varajäsen. Hän toimii erityisasiantuntijana Helsingissä MIELI ry:n kriisiauttamisen osastolla ja on tehnyt kriisityötä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien parissa yhdeksän vuoden ajan. Lisäksi hän on ollut mukana kehittämishankkeissa pakolaistaustaisten mielenterveyden tukemiseksi (mm. PALOMA, PASEK).

Hän on opiskellut traumapedagogiikka Berliinissä (2019) ja tällä hetkellä hän on traumapsykoterapeuttikoulutuksessa Oulun yliopiston koulutusohjelmassa. Ammatillinen kiinnostuksen kohde ovat erityisesti monikulttuurinen kriisityö ja pakolaisuuteen liittyvät traumat.

Linda Obsilová

Hallituksen varajäsen

Linda Obsilova on toisen vuoden psykologian maisteriopiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on tutustunut pakolais- ja traumataustaisuuteen toimiessaan vapaaehtoisena Vantaan vastaanottokeskuksessa sekä vastaanottaessaan Afganistanin ja Ukrainan sotaa pakenevia Punaisen Ristin ensihuoltoyksikön jäsenenä.

Hän on aktiivinen Psykologien Sosiaalinen Vastuu -yhdistyksessä, joka ylläpitää hankkeita palestiinalaisten ja afganistanilaisten pakolaislasten ja -naisten tukemiseksi. Avustettuaan 22nd Nordic Conference for Professionals Working with Traumatised Refugees -konferenssissa hän tuli mukaan Psykotraumayhdistykseen oppimaan lisää traumatyöstä.