Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitus

Riikka Vikström

Suomen Psykotraumayhdistyksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Riikka Vikström on psykiatrinen sairaanhoitaja, traumapsykoterapeutti ja työnohjaaja.

Riikka Vikström työskentelee tällä hetkellä Etelä-Suomen valmiuskeskuksessa erikoissuunnittelijana. Hän on ollut mukana kehittämässä kansallisesti sosiaali- ja kriisipäivystysten psykososiaalisen tuen suosituksia ja akuutin kriisityön prosesseja.

Riikka tekee päätyönsä ohella töitä psykoterapeuttina sekä kouluttaa akuutista kriisityöstä erityisesti sosiaali- ja kriisipäivystysten työntekijöitä. Riikka tuo hallitukseen näkemystä julkisen sektorin palvelurakenteista ja toiminnasta suuronnettomuus- ja poikkeustilanteissa kriisi- ja traumatyön osalta sekä moniviranomaisyhteistyöstä.

Samuli Kangaslampi

varapuheenjohtaja

Samuli Kangaslampi, PsT, on hallituksen varapuheenjohtaja. Hän toimii vakituisesti kliinisen psykologian yliopistonlehtorina Tampereen yliopistolla ja on vuosina 2023-2024 post doc -tutkijana Maastrichtin yliopiston neuropsykologian ja psykofarmakologian laitoksella. Hän on tutkinut erityisesti traumaperäisiä stressioireita ja niiden hoitoa lasten, nuorten ja sotaa kokeneiden keskuudessa, traumahoitojen vaikutusmekanismeja sekä elämäkertamuistoja ja traumaattisia muistoja.

Samuli pyrkii edistämään tieteellisten tutkimusten tulosten leviämistä ja laajempaa hyödyntämistä sekä kouluttamalla ja luennoimmalla ammattilaisille ja opiskelijoille että esiintymällä medioissa ja kansantajuistamalla tutkittua tietoa. Uusien hoitomuotojen tutkimusta hän tukee myös Psykedeelitutkimusyhdistys ry:n hallituksessa.

Linkki: https://kangaslampi.net

Krista Koivula

Sihteeri

Olen PsT, psykologi, perhe- ja traumapsykoterapeutti ja työskentelen Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten osaamiskeskuksessa. Kliininen traumaosaamiseni liittyy erityisesti lasten ja nuorten somaattisten sairauksien aiheuttamien traumaperäisten reaktioiden ja häiriöiden hoitoon.

Työssäni minulla on ollut mahdollisuus myös kehittää resilienssi- ja traumatietoista työotetta pediatrialla ja kouluttaa sote-ammattilaisia aiheesta. Tutkimuksen alueella olen kiinnostunut erityisesti vakavasti sairaiden lasten vanhempien keskinäisestä tunnesäätelystä, parisuhderesilienssistä ja psyykkisestä hyvinvoinnista.

Mia Huolman

Talousvastaava

Olen Suomen Psykotraumayhdistyksen talousvastaava. Koulutukseltani olen kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologi ja lasten ja nuorten psykologian erikoispsykologi. Olen työssä Hämeenlinnan lastenpsykiatrian yksikössä, ja työskentelen myös pienimuotoisesti toiminimellä erilaisissa psykologin ja koulutustehtävissä.

Olen kouluttautunut traumatisoitumiseen ja dissosiaatiohäiriöihin liittyen, ja teen tällä hetkellä lasten traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden tunnistamiseen ja kehittymiseen liittyvää väitöskirjaa Tampereen yliopistolle. Olen lisäksi NET ja Tf-KKT-terapeutti sekä Tf-KKT-työnohjaajakoulutuksessa.

Kirsi Peltonen

Hallituksen jäsen

Kirsi Peltonen, PsT., Dos. on hallituksen jäsen. Hän työskentelee apulaisprofessorina Turun yliopiston INVEST-tutkimuskeskuksessa, ja on tutkinut muun muassa sodankäynnille altistuneiden lasten mielenterveyttä ja traumaoireiden hoitoa. Peltonen on mukana useissa näihin aihealueisiin liittyvien hankkeiden ohjausryhmissä (mm. PALOMA, THL; Psyyke, MIGRI) sekä ITLA:n Kasvun tuki –tieteellisessä neuvostossa ja kansainvälisessä trauma ehkäisyyn tähtäävässä vivo-organisaatiossa.

Peltosen Trauma and Children –tutkimusryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta https://research.uta.fi/tasa/.  

Klas Backholm

Hallituksen jäsen

Klas Backholm, VTT, Dos. on hallituksen jäsen. Hän on kriisijournalismin ja -psykologian tutkija Åbo Akademi-yliopiston campuksella Vaasassa, missä hän toimii opettajana ja viestinnän aiheen koordinaattorina.

Hän on tutkinut toimittajien traumaperäisiä stressireaktioita kriisityöskentelyn jälkeen Jokelan ja Kauhajoen ammuskelutapauksissa, sekä Norjan Utöyan terrori- ja Ruotsin Tukholman kuorma-autoiskuissa. Hän on myös kehittänyt suosituksia viranomaisten kriisiviestinnästä sosiaalisessa mediassa kansainvälisessä RESCUE-tutkimusprojektissa. 

Sanna Isosävi

Hallituksen jäsen

Sanna Isosävi on psykologian tohtori ja psykoterapeutti. Hän johtaa psyykkisen traumatisoitumisen asiantuntijapalveluita tarjoavaa Traumaterapiakeskusta. Isosävi on tutkijana, kouluttajana, työnohjaajana ja psykoterapeuttina erityisen kiinnostunut traumatisoitumisen seurauksista suhdeilmiöinä. Isosävi pyrkii edistämään ymmärrystä siitä, kuinka traumaperäisiä ilmiöitä voidaan tunnistaa ja hoitaa vanhemmuuden, varhaisten perhesuhteiden ja psykoterapian konteksteissa.

Isosävi on perehtynyt erityisesti vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen arviointiin ja hoitoon. Erityisenä kiinnostuksena on tällä hetkellä kehittää vakavasti traumatisoituneille vanhemmille auttavaa tukea ja hoitoa jo raskausaikaan, jotta turvallinen synnytykseen ja vauva-aikaan valmistautuminen mahdollistuisi. Ylisukupolvista traumatisoitumista välittäviä mekanismeja tunnistetaan jo hyvin, ja varhaisiin perhesuhteisiin fokusoidulla tunnistamisella ja hoidolla niitä on mahdollista ennaltaehkäistä.

Ferdinand Garoff

Hallituksen jäsen

Ferdinand Garoff on oikeuspsykologi, psykoterapeutti ja psykologian tohtori. Hän työskentelee Traumaterapiakeskuksessa.

Hän on aiemmin toiminut psykologina mm. Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa, sekä lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisissa avohoitopalveluissa.  Hän on myös ollut aktiivinen Punaisessa ristissä ja kuuluu mm. psykolgien valmiusryhmään ja SPRn kansainväliseen reserviin. Hän on myös ollut komennuksilla ulkomailla mm. Tsetseniassa, Ugandassa, Nepalissa, Sierra Leonessa ja Jordaniassa.

Ferdinand tuo hallitukseen oikeuspsykologian sekä kriisi- ja traumatyön osaamista, sekä kokemusta työstä maahanmuuttajien parissa ja kansainvälisissä konteksteissa.

Sari Honkanen

Hallituksen jäsen

Olen Sari Honkanen, (PsyM, Phd cand.), psykologi, psykoterapeutti ja hallitusaktiivi. Ydinosaamisaluettani on psyykkisen traumatisaation tutkiminen ja hoito.

Suvi Purhonen

Hallituksen varajäsen

Suvi Purhonen on M.A. dipl. sosiaalipedagogi (Freie Universität Berlin 2008) ja hallituksen varajäsen. Hän toimii hankepäällikkönä Helsingissä MIELI ry:n kriisiauttamisen osastolla RE-MAP hankkeessa, joka työskentelee radikalisoitumisen ennaltaehkäisemiseksi yhteisöjen resilienssiä ja mielenterveysosaamista vahvistamalla.

Hänellä on kymmenen vuoden kokemus kriisityöstä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ihmisten parissa. Lisäksi hän on ollut mukana eri kehittämishankkeissa pakolaistaustaisten mielenterveyden tukemiseksi (PALOMA, PASEK).

Hän on opiskellut traumapedagogiikka Berliinissä (2019) ja tällä hetkellä hän on traumapsykoterapeuttikoulutuksessa Oulun yliopiston koulutusohjelmassa. Ammatillinen kiinnostuksen kohde ovat erityisesti kriisi- ja traumatyö sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja extremismin ennaltaehkäisy.

Linda Obsilová

Hallituksen varajäsen

Linda Obsilova opiskelee viimeistä vuotta psykologiaa Helsingin yliopistossa ja työskentelee THL:n psykoterapiatutkimushankkeessa tutkimusavustajana. Hän on tutustunut pakolais- ja traumataustaisuuteen toimiessaan vapaaehtoisena niin vastaanottokeskuksessa kuin Punaisen Ristin ensihuoltoyksikössä.

Linda on aktiivinen myös Psykologien Sosiaalinen Vastuu -yhdistyksessä, joka ylläpitää hankkeita palestiinalaisten ja afganistanilaisten pakolaislasten ja -naisten tukemiseksi. Hän tuli mukaan Psykotraumayhdistykseen oppimaan lisää traumatyöstä ja toimii nykyään yhdistyksen jäsenvastaavana.