Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitus

Raija-Leena Punamäki

Suomen Psykotraumayhdistyksen puheenjohtaja, psykologi ja professori Tampereen yliopistossa

Raija-Leena Punamäki, FT, KTK, on Suomen Psykotraumayhdistyksen puheenjohtaja, psykologi ja professori Tampereen yliopistossa.

Hän on tutkinut sotatrauman vaikutuksia lasten kehitykseen ja perheiden mielenterveyteen, kysymyksenä erityisesti kiintymyssuhteen ja sosiaalis-emotionaalisten ja kognitiivisten prosessien suojelevat vaikutusmekanismit. Tutkimus on kohdistunut myös äidin ja vauvan varhaiseen hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen, sekä aseiden sisältämien raskasmetallien aiheuttamiin riskeihin vauvan kehityksessä.

Hänen ryhmänsä tutkii psykososiaalisten kouluinterventioiden vaikuttavuutta maahanmuuttaja- ja sota-alueella elävien nuorten keskuudessa, sekä kidutuksen uhrien hoidon tehokkuutta. Tutkimus tehdään yhteistyötä palestiinalaisten, kurdien ja pohjoismaisten kollegoiden kanssa.

Linkit kehitys- ja interventiotutkimuksiin ovat:
http://www.raijapunamaki.com/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/212677/factsheet/en
https://research.uta.fi/kehi/

Soili Poijula

varapuheenjohtaja

Soili Poijula on perustamansa Oy Synolon Ltd, Suomen Traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja, psykologi ja traumapsykoterapeutti Oulusta.

Hän on traumapsykoterapian uranuurtaja, joka on kehittänyt ja kouluttanut tutkimusnäyttöön perustuvaa kriisityötä, traumapsykoterapiakoulutusta ja surevien auttamista Suomessa 1990-luvulta lähtien.

Tutkimuksia: Sosiaali- ja terveysministeriön 2004 ja 2010 julkaisemat Myyrmannin räjähdys – uhrien ja omaisten psyykkinen selviytyminen ja hoidon merkitys; Henkirikosuhrien perheenjäsenten selviytyminen, mielenterveys ja kokemukset avusta ja palveluista.

Tietokirjoja: Surutyö, Lapsi ja kriisi, Resilienssi sekä The PTSD Workbook

www.soilipoijula.fi

Sari Honkanen

Sihteeri

Olen Sari Honkanen, (PsyM, Phd cand.), psykologi, psykoterapeutti ja hallitusaktiivi. Suomen psykotraumayhdistyksen hallituksessa toimin sihteerinä. Ydinosaamisaluettani on psyykkisen traumatisaation tutkiminen ja hoito.

Mia Huolman

Talousvastaava ja jäsensihteeri

Olen Suomen psykotraumayhdistyksen talousvastaava ja jäsensihteeri, Mia Huolman. Koulutukseltani olen psykologi, ja lasten ja nuorten erikoispsykologi. Olen työssä Hämeenlinnan lastenpsykiatrian yksikössä, ja työskentelen myös pienimuotoisesti toiminimellä erilaisissa psykologin ja koulutustehtävissä.

Olen kouluttautunut traumatisoitumiseen ja dissosiaatiohäiriöihin liittyen, ja teen tällä hetkellä lasten traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden tunnistamiseen ja kehittymiseen liittyvää väitöskirjaa Tampereen yliopistolle. Minulla on myös narratiivisen altistusterapian koulutus.

Kirsi Peltonen

Hallituksen jäsen

Kirsi Peltonen, PsT., Dos. on hallituksen jäsen. Hän työskentelee Yliopistonlehtorina Tampereen Yliopistossa, ja on tutkinut muun muassa sodankäynnille altistuneiden lasten mielenterveyttä ja traumaoireiden hoitoa. Peltonen on mukana useissa näihin aihealueisiin liittyvien hankkeiden ohjausryhmissä (mm. PALOMA, THL; Psyyke, MIGRI) sekä ITLA:n Kasvun tuki –tieteellisessä neuvostossa ja kansainvälisessä trauma ehkäisyyn tähtäävässä vivo-organisaatiossa.

Peltosen Trauma and Children –tutkimusryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta https://research.uta.fi/tasa/.  

Klas Backholm

Hallituksen jäsen

Klas Backholm, VTT, on hallituksen jäsen. Hän on kriisijournalismin ja -psykologian tutkija Åbo Akademi-yliopiston campuksella Vaasassa, missä hän toimii opettajana ja viestinnän aiheen koordinaattorina.

Hän on tutkinut toimittajien traumaperäisiä stressireaktioita kriisityöskentelyn jälkeen Jokelan ja Kauhajoen ammuskelutapauksissa, sekä Norjan Utöyan terrori- ja Ruotsin Tukholman kuorma-autoiskuissa. Hän on myös kehittänyt suosituksia viranomaisten kriisiviestinnästä sosiaalisessa mediassa kansainvälisessä RESCUE-tutkimusprojektissa. 

Tapio Halla

Hallituksen jäsen

Tapio Halla on hallituksen jäsen. Hän on psykiatrian erikoislääkäri ja työskentelee Tampereen kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalveluissa Maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikalla. Siellä tutkitaan ja hoidetaan traumatisoituneita pakolaisia. Hänellä on kokemusta pakolaisten traumojen hoidosta yli 20 vuoden ajalta. Hän on myös Suomen Psykiatriyhdistyksen Transkulttuurisen jaoksen puheenjohtaja.

Hän toimii myös kouluttajana ja on kirjoittanut artikkeleita pakolaisten traumojen hoidosta sekä osallistunut erilaisiin pakolaisten psykiatrisen hoidon kehittämisprojekteihin.

Virve Viljanen

Hallituksen jäsen

Virve Viljanen on hallituksen varsinainen jäsen. Hän työskentelee HUS/ Hyks Kulttuuripsykiatrian poliklinikalla Helsingissä toimintaterapeuttina tehden kliinisiä toimintakyvyn tutkimuksia traumatisoituneille pakolaistaustaisille potilaille.

Hänen erityisenä kiinnostuksen kohteenaan ovat täysin ensikielettömät, traumatisoituneet kuurot.

Riitta Ylikomi

Hallituksen jäsen

Riitta Ylikomi on psykologi, työnohjaaja (STOry) ja traumapsykoterapeutti (VET), joka on erikoistunut vakavan traumatisoitumisen hoitoon. Riitta toimii yksityisenä ammatinharjoittajana Tampereelta käsin. Hän on perustajajäsen TraumaCon osuuskunnassa, jossa hän työnohjaa yksilöitä ja työyhteisöjä sekä ja kouluttaa. Lisäksi hän tekee työterveyshuollon lyhytpsykoterapiaa. Hän on työurallaan ollut mukana esimerkiksi kehittämässä seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhrien valtakunnallisia, moniammatillisia palveluja sekä kriisityötä opiskelijoiden parissa.

Vakavan traumatisoitumisen merkitys ihmisten välisen vuorovaikutuksen organisoitumiseen ja sitä kautta esimerkiksi työkäytäntöihin, palvelujen järjestämiseen ja oikeusturvaan on Riitan työssä keskeistä tematiikkaa. Riitta on Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, hänen tutkimusaiheenaan ovat traumatisoitumisen vaikutukset turvapaikanhakuprosessiin. www.traumacon.fi

Ferdinand Garoff

Hallituksen jäsen

Ferdinand Garoff on oikeuspsykologi ja psykoterapeutti ja hän toimii erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä. Hänen työnsä liittyy erityisesti maahanmuuttajien mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Tähän liittyen hän tekee väitöskirjaa Helsingin Yliopistolla.

Hän on aiemmin toiminut psykologina mm. Kidutettujen kuntoutuskeskuksessa, sekä lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrisissa avohoitopalveluissa.  Hän on myös ollut aktiivinen Punaisessa ristissä ja kuuluu mm. psykolgien valmiusryhmään ja SPRn kansainväliseen reserviin. Hän on myös ollut komennuksilla ulkomailla mm. Tsetseniassa, Ugandassa, Nepalissa, Sierra Leonessa ja Jordaniassa.

Ferdinand tuo hallitukseen oikeuspsykologian sekä kriisi- ja traumatyön osaamista, sekä kokemusta työstä maahanmuuttajien parissa ja kansainvälisissä konteksteissa.

https://thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/hyvinvointi/yhdenvertaisuus-ja-osallisuus/monikulttuurisuustiimi/ferdinand-garoff

Tuija Turunen

Hallituksen varajäsen

Tuija Turunen on hallituksen varajäsen. Tuija on koulutukseltaan psykologian tohtori, kriisi- ja traumapsykoterapeutti sekä EMDR-facilitaattori. Tuijalla on myös traumafokusoidun CBT:n ja sensomotorisen psykoterapian koulutukset.

Tuijalla on vankka kokemus työskentelystä traumatisoituneiden lasten- nuorten ja heidän perheidensä ja yhteisöjen tuesta ja hoidosta. Erityistä asiantuntemusta hänellä on oppilaitoksiin kohdistuneiden väkivallantekojen jälkeisen psykososiaalisen tuen organisoinnista ja koordinoinnista ja tutkimuksesta.

Tampereen yliopistossa tekemässään väitöstutkimuksessa hän selvitti Jokelan ja Kauhajoen koulusurmille altistuneiden opiskelijoiden selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja toimii asiantuntijana ja kouluttajana aiheeseen liittyen sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9630-1