SUOMEN PSYKOTRAUMAYHDISTYS ry

Suomen Psykotraumayhdistys perustettiin Tampereella 13.10.2018. Suomen Psykotraumayhdistys ry on European Society for Traumatic Stress Studiesin kansallinen jäsenjärjestö ja toimii sen tavoitteiden mukaisesti psykotraumatologian kehittämiseksi Suomessa.

The European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) edistää kaikkia psykotraumatologian aspekteja koskevaa tietoa ja kokemusta. ESTSS vaikuttaa edistämällä tutkimusta ja tutkimusnäyttöön perustuvia käytäntöjä, rakentamalla verkostoja ja vaikuttamalla Euroopan yhteiskuntapolitiikkaan.

ESTSS perustettiin virallisesti vuonna 1993 kolmannessa traumaattisen stressin eurooppalaisessa konferenssissa. ESTSS:n perustamisen suunniteluryhmään kuuluivat Wolter de Loos, Atle Dyregrov, Roderick Ǿrner ja Stuart Turner. ESTSS järjestää kahden vuoden välein konferenssin.

ESTSS:n päätavoitteita ovat seuraavat:
– Lisätä ja jakaa traumaattista stressiä koskevaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.
– Tunnistaa Euroopassa ilmeneviä haasteita kuten erot koulutuksessa ja sertifioinnissa.
– Stimuloida yhteistä eurooppalaista koulutusta eritasoisiin sertifikaatioihin liittyen.
– Kannustaa ja auttaa perustamaan paikallisia yhdistyksiä Euroopan eri maihin.
– Auttaa tekemään Euroopan laajuista traumaattisen stressin tutkimusta.
– Keskittyä eurooppalaisiin traumaattisen stressin kysymyksiin kuten suuronnettomuusresponssi, yhtenäiset palvelut, lasten seksuaalinen hyväksikäyttö jne.
– Tehdä yhteistyötä yleiseurooppalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden/ toimijoiden kanssa.
Erityisen tärkeänä ESTSS pitää yhteistyötä toisten Euroopan järjestöjen kuten ESTD, ESTPD ja EMDR – järjestöjen kanssa. ESTSS julkaisee European Journal of Psychotraumatology – lehteä, joka on vapaasti luettavissa (open access) (EJPT, www.eurojnlofpsychotraumatol.net).

ESTSS kuuluu yhtenä seitsemästä alueellisesta järjestöstä kansainväliseen International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) – kattojärjestöön. ISTSS on ammatillinen verkosto, joka perustettiin vuonna 1985 Yhdysvalloissa Washington DC:ssä. Järjestön ensimmäinen puheenjohtaja oli Charles Figley. Puheenjohtajana ovat toimineet myös mm. Bessel van der Kolk, Robert S. Pynoos, Patricia Resick ja Marylene Cloitre. ISTSS on omistautunut tutkimustyön kehittämiseen tavoitteena lisätä ymmärrystä traumalle altistumisesta, traumaattisesta stressistä ja siihen liittyvistä oireista ja tutkimusnäyttöön perustuvan prevention ja hoitointerventioiden lähestymistapojen vaikutusten arvioinnista. Järjestö tarjoaa foorumin tutkimustiedon, hoitomenetelmien, poliittisten ongelmien ja teoreettisten formulaatioiden jakamiselle kansainvälisesti.

Jäseniin kuuluu psykiatreja, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, psykoterapeutteja, tutkijoita, hallinnollisissa tehtävissä työskenteleviä, asianajajia, journalisteja, pappeja ja muita ammattihenkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita traumaattisen stressin tutkimuksesta ja hoidosta. Jäsenet ovat erilaisista kliinisistä ja ei kliinisistä toimipaikoista eri puolilta maailmaa, mukaan lukien julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, yksityispraktiikat, yliopistot, muut tutkimussäätiöt kuin yliopistot ja tulevat monista eri kulttuurisista taustoista.

ISTSS:n tavoitteena ja tehtävänä on olla kansainvälinen monitieteellinen ammatillinen organisaatio, joka edistää traumaattista stressiä koskevan tiedon kehittymistä ja vaihtoa. Tämä tieto sisältää traumaattisen altistumisen laajuuden ja seuraukset, traumaattisten tapahtumien ehkäisemisen ja seurausten lievittämisen sekä traumaattisen stressin puolesta puhujana toimimisen. ISTSS julkaisee Journal of Traumatic Stress – lehteä ja StressPoints -sähköistä uutiskirjettä. ISTSS järjestää vuosittain kongressin.