Onglema yhdistyksen jäsensivustolle kirjautumisessa – föreningens medlemssida fungerar inte

Kirjautumisessa Psykotraumayhdistyksen jäsenalasivulle on tällä hetkellä ongelmia – joskus jäsenet onnistuvat kirjautumaan, joskus eivät. Hallitus on tietoinen ongelmasta ja tutkii parhaillaan, miten se voidaan ratkaista. Toivomme löytävämme ratkaisun mahdollisimman pian.

Inloggningen till Psykotraumaföreningens nätsida för medlemmar fungerar för tillfället inte helt som den ska, ibland lyckas medlemmarna logga in, ibland inte. Vi i styrelsen är medvetna om problemet och utreder som bäst hur vi kan lösa det. Vi hoppas att vi hittar en lösning så snart som möjligt.