Uusi kriisipsykologian maisterikoulutus Norjassa syksyllä

Psykotraumatologian alan palveluiden kehittämisessä tarvitaan laadukasta koulutusta. Erityisesti traumaattisten tapahtumien psykososiaalista tukea ja palveluita koskevissa sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmissä on toistuvasti havaittu kriisityön koulutusten olevan kirjavia ja raportoitu koulutuksen tarve. Koulutuksen järjestämisvastuuta ei kuitenkaan ole määritelty millekään taholle.

Suomen Psykotraumayhdistys ry on asettanut tavoitteekseen koulutuksen kehittämisen The European Society for Traumatic Stress Studiesin psykotraumatologian koulutuksen kriteereiden mukaisesti. ESTSS:n jäsenmaissa ESTSS:n koulutuksen kriteereitä on sovellettu räätälöiden. Yliopistopohjaista koulutusta on kehitetty esimerkiksi Italiassa.

Tuorein uutinen laadukkaasta koulutuksesta on Norjasta, jossa on alkamassa kriisipsykologian maisterikoulutus syksyllä 2023. Tavoitteena koulutuksessa on antaa vankka ammatillinen perusta työskentelyyn ihmisten kanssa, joita on kohdannut kriisi ja vaativa elämäntilanne.

Maisteripintoihin sisältyy aiheita, jotka ovat olleet osa Bergenin Kriisipsykologian keskuksen jatkuvaa jatkokoulutusta. Kriisipsykologian keskuksessa yhdistyy vuosikymmenten kokemus käytännön kriisi- ja katastrofityöstä ja interventioiden kehittämis- ja tutkimustyö.

90 opintopisteen koulutus kestää kuusi lukukautta. Koulutus toteutetaan pääosin digitaalisesti. Koulutus sopii monille eri ammattiryhmille, joilla on kokemusta kriisityöstä esim. sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, kriisiryhmissä, lastensuojelussa, poliisissa, palo- ja pelastusalalla, järjestöissä, kirkossa jne.

Tietoa koulutuksesta löytyy yliopiston kotisivuilla.