Ukrainan kriisi: miten käsitellä lasten kanssa sodan herättämiä tunteita?

Suomen Psykotraumayhdistyksessä toimivat trauma- ja kriisityön asiantuntijat pyrkivät aktiivisesti lievittämään inhimillistä hätää, jota Venäjän sotatoimet Ukrainassa aiheuttavat.

Ohessa on ohjeita vanhemmille ja opettajille siitä, miten käsitellä lasten kanssa sodan ja hyökkäysten herättämiä tunteita ja huolia. Ohjeet ovat kirjoittaneet kriisi- ja traumatyön pioneerit Atle Dyregrov, Magne Raundalen ja William Yule (käännös Mia Huolman, Suomen Psykotraumayhdistys):

Ohjeita_Aikuisille_Sotatoimet_Ukrainassa_Dyregrov_Raundalen_Yule2022