Traumaperäisen stressihäiriön Käypä hoito-suositus päivitetty

Päivitetty hoitosuositus julkaistiin tammikuussa 2020. Poikkeuksellisen järkyttävän tapahtuman jälkeen tulee kaikenikäisille tarjota psykososiaalista tukea ja järjestää aktiivinen seuranta.

Jos järkyttävän tapahtuman kokeneelle kehittyy traumaperäinen stressihäiriö, sen ensisijainen hoito on traumakeskeinen psykoterapia, joista traumakeskeisellä kognitiivisella käyttäytymisterapialla (KKT), EMDR -terapialla (silmänliikkeillä pois herkistäminen ja uudelleen prosessointi), sekä narratiivisella altistusterapialla (NET) on paras näytönaste.

Myös lapsille ja nuorille suositellaan traumakeskeisiä psykoterapiamuotoja. Päivitystyöryhmään kuului yhdistyksen hallituksen jäsen Ferdinand Garoff.

Lisätietoja ja linkki päivitettyyn Käypä hoito-suositukseen:

https://www.kaypahoito.fi/tutustu-paivitettyyn-traumaperaisen-stressihairion-kaypa-hoito-suositukseen