Kutsu vuosikokoukseen 26.5.2023

Suomen Psykotraumayhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 26.5.2023, klo 13.00-17.00.

Vuosikokous on Helsingissä, Suomalaisen Tiedeakatemian tiloissa, Mariankatu 5 A, 3. kerros, 00170 Helsinki (Esim. Raitiovaunu 4 – Aleksanterinkadun pysäkki).

Tilaisuuteen voi osallistua myös TEAMSin välityksellä: Click here to join the meeting

Meeting ID: 337 051 207 502
Passcode: 9HR3ad

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat.

Varsinainen vuosikokous alkaa 15.00. Klo 13.00-15.00 on esityksiä ja keskustelua aiheesta:

”Trauma- ja resilienssitietoinen lähestymistapa koulujen, perheiden ja sosiaalityön kriiseissä”

13.15 -13.45

Laura Yliruka: Lastensuojelun systeemisen ja traumainformoidun työotteen kehittäminen

14.00 -14.30

Krista Koivula:Traumainformoitu työote vakavasti sairaiden lasten vanhempien kanssa: parisuhderesilienssi, dyadinen tunnesäätely ja mielenterveys

14.30 -15.00

Soili Poijula: Koulujen kriisitoiminnan ohjeistus opetuksen järjestäjille

Kahvitarjoilu

Varsinainen vuosikokous alkaa 15.00.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto koskien vuotta 2022
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja heille varajäsenet. Uudet jäsenet ovat tervetulleita.
  9. Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja
  10. Käsitellään muut kuin kokouskutsussa mainitut asiat (1) ESTSS varsinaiseksi jäseneksi liittyminen

Suomen Psykotraumayhdistys ry:n jäsenet voivat esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi muita asioita (kohta 10). Olkaa hyvät ja ilmoittakaa kirjallisesti käsiteltävä/t asia/t hallituksen puheenjohtajalle (Raija-Leena.Punamaki-Gitai@tuni.fi) 19.5.2023 mennessä.

Tervetuloa

Hallitus