Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen 21.5.2021

Suomen Psykotraumayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 21.5.2021, klo 16.00 alkaen. Kokous on virtuaalinen TEAMS. Lähetämme jäsenille sähköpostin kautta linkin 14.5.2021 (sekä kohtien 5 ja 7 asiakirjat). Osallistuminen ei vaadi TEAMS- ohjelmaa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat.

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto koskien vuotta 2020
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja heille varajäsenet. Uudet jäsenet ovat tervetulleita.
  9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. Käsitellään muut kuin kokouskutsussa mainitut asiat

Suomen Psykotraumayhdistys ry:n jäsenet voivat esittää edellisen lisäksi vuosikokouksen käsiteltäväksi muita asioita (kohta 10). Olkaa hyvät ja ilmoittakaa kirjallisesti käsiteltävä/t asia/t hallituksen puheenjohtajalle (Raija-Leena.Punamaki-Gitai@tuni.fi) 14.5.2021 mennessä.

Tervetuloa!

Hallitus