Vuosikokous siirretty – uusi päivämäärä 28.5.2021

Suomen Psykotraumayhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina 28.5.2021 klo 16.00-18.00 TEAMS-etäkokouksena. Linkki kokoukseen lähetetään keskiviikkona 26.5 kaikille jäsenille. Kokoukseen pääsee perjantaina 15.45. alkaen.

Osallistuminen ei vaadi TEAMS- ohjelmaa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. pykälän mukaiset vuosikokousasiat.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan osallistujat
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto koskien vuotta 2020
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet ja heille varajäsenet. Uudet jäsenet ovat tervetulleita.
 10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 11. Käsitellään muut kuin kokouskutsussa mainitut asiat

Suomen Psykotraumayhdistys ry:n jäsenet voivat esittää edellisen lisäksi vuosikokouksen käsiteltäväksi muita asioita (kohta 10). Olkaa hyvät ja ilmoittakaa kirjallisesti käsiteltävä/t asia/t hallituksen puheenjohtajalle (Raija-Leena.Punamaki-Gitai@tuni.fi) 26.5.2021 mennessä.

Tervetuloa!

Hallitus