Koronavirus ja sen aiheuttama kriisi

Suomen Psykotraumayhdistys haluaa välittää emojärjestönsä European Society for Traumatic Stress Studiesin, ESTSS:n* kannanoton koskien koronavirusta ja sen aiheuttamaa kriisiä.

Koronavirus COVID-19 uhkaa koko maailman väestön henkeä, terveyttä ja hyvinvointia. Se on synnyttänyt uusia haasteita auttamisalan ammattihenkilöstölle ja mielenterveystyölle. Nykytilanteessa ei voida täysin ennustaa viruksen leviämistä eri maissa eikä myöskään sairastuneiden spontaania toipumista tai hoitotuloksia. Voimme kuitenkin vaikuttaa moneen asiaan ja olla mukana koronaviruksen aiheuttamien haittojen ehkäisyssä.

WHO:n mukaan viruksen leviämistä voidaan parhaiten rajoittaa käytännön toimilla, joita ovat olleet nopea taudin tunnistaminen ja eristäminen, tartunnalle altistavien kontaktien jäljittäminen ja karanteeni. Eristäminen ja karanteeni edellyttävät väestön osallistumista ja sitoutumista määräysten ja suositusten noudattamiseen. Yhteistyön, keskinäisen tukemisen ja solidaarisuuden kulttuuri auttaa toimenpiteiden onnistumisessa.

Kun kaikki ovat uhattuina, solidaarisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuvat ja yleistyvät. Tarttuviin tauteihin liittyy myös varjopuolena sairastuneisiin kohdistuva stigma ja vihamielisyys. Pelko voi johtaa yhteisöjen sisäisiin ja ulkoisiin ristiriitoihin ja tukevien sosiaalisten verkostojen murenemiseen, mikä puolestaan estää koronaviruksen vastaista tehokasta toimintaa. ESTSS:n tavoin Suomen Psykotraumayhdistys kannustaa ammattihenkilöitä ja sidosryhmiä auttamaan ihmisiä pysymään rauhallisena, jakamaan luotettavaa tietoa ja tukemaan ihmisten yhteistyöhalua.

Yhteisöt, organisaatiot, perheet ja yksilöt ovat resilienttejä kyvyssään selviytyä kriiseistä. Psykotraumatologit voivat tukea selviytymistä monilla tavoilla. Hengenvaarallisen viruksen aiheuttamaa ahdistusta lievittää omaa selviytymistä tukeva neuvonta ja tieto tarjolla olevista mielenterveyspalveluista. On tärkeää muistaa, että etäyhteydet ja olosuhteisiin sovelletut tekniset kommunikaatiovälineet ovat hyvin tehokkaita ahdistuksen ja yksinäisyyden lieventämisessä.

On tärkeää keskittää tehokas psykososiaalinen tuki ja mielenterveyspalvelut haavoittuvimmille ryhmille. Näitä ovat karanteenissa olevat tartunnan saaneet ja kuolleiden omaiset sekä suorassa tartuntavaarassa työskentelevä terveydenhuollon henkilöstö ja muut ensilinjan tehtävissä työskentelevät ammattihenkilöt.  On tärkeää taata perustarpeiden tyydyttäminen kuten tarve osallistua, tulla kuulluksi ja saada tietoa sekä tukea eristyksissä olevien selviytymistä.

ESTSS:n tavoin Suomen Psykotraumayhdistys suosittaa prevention keinoja, psykologista ensiapua ja psykososiaalista tukea räätälöitynä COVID-19:n aiheuttamiin tarpeisiin.

Raija-Leena Punamäki, Suomen Psykotraumayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Soili Poijula, varapuheenjohtaja

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Ajankohtaista koronaviruksesta

International Society for Traumatic Stress Studies ISTSS:n COVID-19- tietosivut: COVID-19 Resources

*Euroopan traumaattisen stressin tutkimuksen järjestö